منوی زبان
شبکه اجتماعی


پیگ (توپک)

پیگ ها براى پاک کردن خطوط از سیال، جداسازى محصولات و فرآوده هاى انتقالى از یک خط، پرکردن خط لوله با سیال، تمیز کردن رسوبات و  اجسام جامد، برس زدن و کاربردهای مختلف درخطوط لوله استفاده می شوند.

 

پیگ تمیز کننده (Cleaning Pig)

برای پر و خالی کردن خطوط لوله از آب در تست فشار (هیدرواستاتیک) ، تمیز کردن انواع رسوبات و دوده ، مایعات گازی و رسوبات گلی، ماسه ای در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پیگ ها از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ مطابق استاندارد IPS-M-PI-170 طراحی و تولید می شوند که قابلیت عبور از زوایای خم ۱٫۵D الی ۳D در خطوط لوله را دارند. جنس کاپ ها و دیسک ها از الاستومرهای پلی یورتان با قدرت فیزیکی و مکانیکی بالا می باشد.

بنا به سفارش متقاضی این شرکت توان ارایه موارد زیر را برای این نوع پیگها دارد که عبارتند از:

•    قابلیت نصب انواع کاپ های Conical ، Heavy Duty از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ

•    قابلیت نصب انواع دیسک های Seal Dics ، Guide Dics از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ

•    قابلیت نصب انواع ۲ ، ۳ یا ۴ کاپه ، دیسک یا ترکیبی از انواع کاپ و دیسک

•    قابلیت نصب آهنربا مجهز به سیستم Flush

•    قابلیت نصب صفحه ردیاب پیگ جهت بستن ردیاب پیگ به بدنه پیگ

•    قابلیت نصب ضربه گیر در پیگ برای جلوگیری از صدمات ناشی از برخورد پیگ با درب ریسیور

•    قابلیت نصب چرخ بر روی بدنه پیگ

•    قابلیت نصب برس دوار ، پایه دار و فنردار از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ از جنس Stainless Steel ، Carbon Steel

•    قابلیت نصب Bypass و Plug جهت شستشوی برس ها

پیگ دو طرفه (Bi-Direction Pig)

برای پر و خالی کردن خطوط لوله از آب در تست فشار (هیدرواستاتیک) ، تمیز کردن انواع رسوبات و دوده ،جداسازی جریان دو مایع متفاوت و پایین آوردن رطوبت خط در جریان های گازی در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پیگ ها به علت حرکت از دو طرف (پیگرانی دو طرفه) ، باعث تمیز کنندگی بیشتر شده و بهمین علت قیمت کمتری نسبت به سایر پیگهای دیگر دارد. از مزایای این نوع پیگ ها استفاده از دیسکها با فاصله می باشد که باعث کاهش ضریب نشتی و امکان حرکت معکوس (حرکت معکوس پیگ در مراحل خروج پیگ و یا بیرون راندن حجم بالای رسوبات بسیار مفید و گاهاً در خطوط گاز بعلت نوسان فشار اجتناب ناپذیر می باشد) می شود.

این نوع پیگ ها از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ مطابق استاندارد IPS-M-PI-170 طراحی و تولید می شوند که قابلیت عبور از زوایای خم ۱٫۵D الی ۳D به بالا در خطوط لوله را دارند. جنس دیسک ها از الاستومرهای پلی یورتان با قدرت فیزیکی و مکانیکی بالا می باشد.

بنا به سفارش متقاضی این شرکت توان ارایه موارد زیر را برای این نوع پیگ ها دارد که عبارتند از:

•    قابلیت نصب انواع دیسک های Seal Dick ، Guide Dick از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ

•    قابلیت نصب انواع ۲ ، ۳ یا ۴ دیسک

•    قابلیت تغییر در سایز قطر، ضخامت و جنس دیسک، Spacer

•    قابلیت نصب Gauge Plate از جنس آلومینیوم یا استیل جهت بررسی لوله های که از دایره بودن خارج شده یا خرابی های داخل لوله

•    قابلیت نصب آهنربا مجهز به سیستم Flush

•    قابلیت نصب صفحه ردیاب پیگ جهت بستن ردیاب پیگ به بدنه پیگ

•    قابلیت نصب ضربه گیر در پیگ برای جلوگیری از صدمات ناشی از برخورد پیگ با درب ریسیور

•    قابلیت نصب چرخ بر روی بدنه پیگ

پیگ جداکننده (Batching Pig)

برای پر و خالی کردن خطوط لوله از آب در تست فشار (هیدرواستاتیک) ،  جداکردن چند مایع غیر مشابه در خطوط لوله چند منظوره در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پیگ ها از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ مطابق استاندارد IPS-M-PI-170 طراحی و تولید می شوند که قابلیت عبور از زوایای خم ۱٫۵D الی ۳D به بالا در خطوط لوله را دارند. جنس کاپ ها و دیسک ها از الاستومرهای پلی یورتان با قدرت فیزیکی و مکانیکی بالا می باشد.

بنا به سفارش متقاضی این شرکت توان ارایه موارد زیر را برای این نوع پیگ ها دارد که عبارتند از:

•    قابلیت نصب انواع کاپ های Conical ، Heavy Duty  از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ
•    قابلیت نصب انواع دیسک های Seal Dics ، Guide Dics از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ
•    قابلیت نصب انواع ۲ ، ۳ یا ۴ کاپ ، دیسک یا ترکیبی از انواع کاپ و دیسک
•    قابلیت تغییر در سایز قطر، ضخامت و جنس کاپ، دیسک، Spacer
•    قابلیت نصب Gauge Plate از جنس آلومینیوم یا استیل جهت بررسی لوله های که از دایره بودن خارج شده یا خرابی های داخل لوله
•    قابلیت نصب آهنربا مجهز به سیستم Flush
•    قابلیت نصب صفحه ردیاب پیگ جهت بستن ردیاب پیگ به بدنه پیگ
•    قابلیت نصب ضربه گیر در پیگ برای جلوگیری از صدمات ناشی از برخورد پیگ با درب ریسیور
•    قابلیت نصب چرخ بر روی بدنه پیگ

پیگ کروی (Sphere Pig)

برای پر و خالی کردن خطوط لوله از آب در تست فشار (هیدرواستاتیک) ، تمیز کردن انواع رسوبات و دوده ، جداسازی جریان و دو مایع متفاوت در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پیگ ها از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ مطابق استاندارد IPS-M-PI-170 طراحی و تولید می شوند که قابلیت عبور از زوایای خم کمتر ۱٫۵D و خم های تند در خطوط لوله را دارند. این نوع پیگ ها به دلیل تمام پلی یورتان بودن دارای انعطاف پذیری بالا و سایز شدن می باشند.

بنا به سفارش متقاضی این شرکت توان ارایه موارد زیر را برای این نوع پیگها دارد که عبارتند از:

•    قابلیت طراحی و تولید پیگ های کروی توپر از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ

•    قابلیت نصب آهنربا مجهز به سیستم Flush

پیگ تمام پلی یورتان (Solid Cast Pig)

برای پر و خالی کردن خطوط لوله از آب در تست فشار (هیدرواستاتیک) ، جداسازی جریان دو مایع متفاوت در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پیگ ها از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ مطابق استاندارد IPS-M-PI-170 طراحی و تولید می شوند که قابلیت عبور از زوایای خم کمتر از  ۱٫۵D الی ۳D در خطوط لوله را دارند. این نوع پیگ ها به دلیل تمام پلی یورتان بودن دارای انعطاف پذیری بالا و عبور بهتر و راحتری دارد.

بنا به سفارش متقاضی این شرکت توان ارایه موارد زیر را برای این نوع پیگها دارد که عبارتند از:

•    قابلیت نصب Gauge Plate از جنس آلومینیوم یا استیل جهت بررسی لوله های که از دایره بودن خارج شده یا خرابی های داخل لوله
•    قابلیت نصب برس دوار از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ از جنس Stainless Steel، Carbon Steel
•    قابلیت تولید بصورت یک تکه و چند تکه
•    قابلیت تولید بصورت بدنه خالی برای انتقال مواد

فوم پیگ (Foam Pig)

برای پر و خالی کردن خطوط لوله از آب در تست فشار (هیدرواستاتیک) ، خشک کنندگی خوب در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پیگ ها از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ مطابق استاندارد IPS-M-PI-170 طراحی و تولید می شوند که قابلیت عبور از زوایای خم ۱٫۵D الی ۳D و خم های تند در خطوط لوله را دارند. این نوع پیگ ها به دلیل تمام پلی یورتان اسفنجی بودن دارای انعطاف پذیری بالا می باشند.

بنا به سفارش متقاضی این شرکت توان ارایه موارد زیر را برای این نوع پیگها دارد که عبارتند از:

•    قابلیت نصب Gauge Plate از جنس آلومینیوم یا استیل جهت بررسی لوله های که از دایره بودن خارج شده یا خرابی های داخل لوله
•    قابلیت نصب آهنربا مجهز به سیستم Flush
•    قابلیت تولید بصورت دانسیته Low
•    قابلیت تولید بصورت دانسیته Medium
•    قابلیت تولید بصورت دانسیته  High
•    قابلیت تولید بصورت روکش لانه زنبوری ، تک مارپیچ ، چند مارپیچ ، برس دار ، آهنربا دار ، تمام روکش ، طناب دار
•    قابلیت طراحی و تولید فم پیگ دماغه ای یک یا دو طرفه

قطعات یدکی پیگ

شرکت توسعه صنایع دانش بنیان شگرف قطعات یدکی مورد نیاز محصولات خود را در راستای اصل مشتری مداری تعهد می نماید. در ضمن کلیه قطعات مورد نیاز شما در اسرع وقت و پس از دریافت سفارش، تهیه و ارسال می گردد.
قطعات یدکی عبارتند از:

•    کاپ (انواع کاپ از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ از جنس پلی یورتان با سختی های مختلف)
•    دیسک (انواع دیسک از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ از جنس پلی یورتان با سختی های مختلف)
•    ضربه گیر (انواع ضربه گیر از جنس پلی یورتان با سختی های مختلف)
•    برس دوار (انواع برس دوار از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ از جنس Stainless Steel ، Carbon Steel)
•    برس فنردار (انواع برس فنردار از سایز ۱۶ الی ۵۶ اینچ از جنس Stainless Steel ، Carbon Steel)
•    برس پایه دار (انواع برس پایه دار از سایز ۱۶ الی ۵۶ اینچ از جنس Stainless Steel ، Carbon Steel)
•    آهنربا (انواع آهنربا در سایزهای مختلف و قابل تغییر)
•    بدنه فلزی پیگ (انواع بدنه های فلزی پیگ از سایز ۴ الی ۵۶ اینچ)
•    کلیه قطعات فلزی و غیر فلزی پیگ